+32 56 666 505 info@trs-bv.be

C-TOP

Home » C-Top

Grond storten?

Heeft u een grote of kleine partij overtollige grond, met of zonder technisch verslag? Dan kan je bij TRS terecht met uw grondoverschot.

Wij aanvaarden & verwerken uw grond. TRS beschikt over een eigen B-Top. Op deze tussentijdse opslagplaats wordt niet vervuilde grond geanalyseerd, gezeefd en eventueel bouwtechnisch geoptimaliseerd. Daarna kan de grond hergebruikt worden als bodem of in bouwkundige toepassingen zoals ophoging, onder fundering, aanleg taluds en zoveel meer.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht voor het storten, verwerken en afhalen van gronden. Alle gronden worden vervoerd door middel van een grondtransporttoelating & worden nauwlettend gecontroleerd door de grondbank tot wie wij aangesloten zijn. Zo controleren we de conformiteit van de uitgegraven bodem met de voorwaarden voor het beoogde gebruik.

B-top van TRS

Grond afhalen?

Bij ons kan u ten alle tijde grond afhalen:

 • Gezeefde grond vrij hergebruik – bodem (code 211) – Gratis
 • Gezeefde grond – bouwstof (code 311-911) – Gratis
 • Bekalkte grond – Gratis
 • Teelaarde

Grond stockeren, afzeven of bekalken?

TRS kan ook instaan voor de verwerking van uw grond. Dit zowel op onze B-Top waar we uw grond tijdelijk kunnen stockeren, afzeven en of bekalken of ter plaatste. Met onze mobiele zeefmachine, kunnen we uw grond stenenvrij maken zodat u deze makkelijk opnieuw kan hergebruiken op dezelfde locatie. Voor mobiele zeefwerken maken we graag prijs op aanvraag.

Wij kunnen:

 • Uw grond stockeren
 • Uw grond bekalken
 • Uw grond afzeven
B-TOP Meulebeke

Gratis ophoging & taluds

Wij leveren gratis grond!

 • Natte of onwerkbare percelen?
 • Aanvulling onder loods of stal?
 • Tuin of bouwpercelen?
 • Aanleg geluidsberm?

Zoekt u een budgetvriendelijke / milieuvriendelijke oplossing voor bovenvermelde zaken, met onze gratis aanvulgrond kunt u voordelig uw perceel naar het gewenste niveau brengen. Wij staan volledig gratis in voor de vergunningsaanvraag alsook het transport van de grond naar uw gewenste locatie.

 • Gratis gezeefde grond
 • Gratis bekalkte grond
TRS BV containerverhuur